Contributies

Een van de uitgangspunten in het beleid van vv Spui is om de contributies betaalbaar te houden. De club moet voor iedereen toegankelijk zijn. Toch ontkomt de vereniging niet aan prijsstijgingen en inflatie. Het bestuur heeft de contributies van het seizoen 2023-2024 om deze redenen licht moeten verhogen.

De contributies in het seizoen '23-'24 zijn als volgt:

Senioren € 140,00
Jeugd (mini's) €   50,00
Donateur/niet-spelend lid €   50,00
Wandelvoetbal €   80,00
Club van Vijftig* €   50,00
   

*De Club van Vijftig is een bijzonder clubje mensen, bij wie Spui een extra warm plaatsje heeft. Deze mensen kunnen al lid zijn, of donateur of sponsor -toch dragen ze elk jaar een extraatje bij voor de vereniging. Ook u kunt natuurlijk lid van de Club van Vijftig worden! Maak dan vijf tientjes over op rekeningnummer NL27INGB0001942444 ten name van Voetbalvereniging Spui met vermelding van Club van 50 en uw naam.
Uw naam komt in de kantine. En Spui is je vanzelfsprekend vooral dankbaar! Want met uw gift kunnen spelmaterialen worden aangekocht.

U kunt u ook melden via penningmeester@vvspui.nl