Via het digitale inschrijfformulier kun je je aanmelden als lid van VV Spui. Je kunt natuurlijk ook terecht op onze accommodatie aan de Sparksstraat in Spui. Je bent welkom! Wil je eerst meer informatie? Mail dan naar ledenadministratie@vvspui.nl of kom langs. Kijk voor contributies op deze pagina.

Spui gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens, met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 25 mei 2018). Lees onze privacyverklaring op de website. Met het lidmaatschap geef je toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor clubactiviteiten, wedstrijdadministratie (KNVB) en inning van contributies. Voor (spelende) leden geldt eveneens dat je instemt met een (portret)foto voor je spelerspas.

Ben je jonger dan 16 jaar? Dan moeten je ouders (of voogden) schriftelijk toestemming geven om lid te worden.


Persoonsgegevens

Geslacht:
Voorletters
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Identiteitsbwijs:
Legitimatienummer

Adres- en contactgegevens

Straat
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Mobiel

Voetbal

Spelend lid?
Laatste 3 jaar lid geweest bij een andere vereniging
Indien de laatste drie jaar lid geweest bij een andere vereniging, dient u zelf de overschrijving te regelen bij deze laatste vereniging.
F of E pupil?
Pasfoto