Bestuur

Voorzitter

Jaap de Pooter (vervangend, functie vacant)

 
Secretaris

Tim Vroegop
Langs de Kreek 17
4535 CA Terneuzen
06 – 15 23 76 60

 
Wedstrijdsecretaris Giel van Gelderen 06 – 44 05 24 65  
Penningmeester


Hanna Verhelst

Bankrekeningnummer vv Spui:
NL27 INGB 0001 9424 44

 
Bestuurslid materialen/bouw Piet Schuitvlot  
Bestuurslid technische zaken Jaap de Pooter 06 – 20201314  
Bestuurslid algemeen Vacant  
Bestuurslid algemeen Giovanni de Pooter  
Ledenadministratie

Tim VroegopGiel van Gelderen

 

 

   
Coördinatie jeugd

Jordy Seghers 06 – 14 81 27 07

 
Kantine jeugd    
Coördinatie wandelvoetbal Peter Oggel  
     

Vereniging

Vertrouwenspersoon Piet Penne, 0115 – 563125
Sponsoring Heidi Poortvliet
Joan van Ham
Inlichtingen via info@vvspui.nl
Gebruik sportpark do derden Bestuur
Consul Jan Kalisvaart
Contact gemeente Terneuzen Bram de Pooter
Terreinbeheer Bram de Pooter

Kantine (senioren)

Rein Bareman, Joop Molewijk (telefoon kantine 0115 – 563 757)

DEBUG