Bestuur

Voorzitter Jaap de Pooter (vervangend)  
Secretaris Tim Vroegop
Langs de Kreek 17
4535 CA Terneuzen
06–15237660
 
Wedstrijdsecretaris Giel van Gelderen
06–44052465
 
Penningmeester Hanna Verhelst
Bankrekening vv Spui: NL27 INGB 0001 9424 44
 
Bestuurslid materialen/bouw Piet Schuitvlot  
Bestuurslid technische zaken

Jaap de Pooter 
06–20201314

 
Bestuurslid algemeen John de Ritter  
Bestuurslid algemeen Giovanni de Pooter  
Ledenadministratie Tim VroegopGiel van Gelderen  
     

Vereniging

Sponsoring Adri Vlaander
Inlichtingen via info@vvspui.nl
Vertrouwenspersoon Piet Penne 
0115–563125
Jeugd Jordy Seghers
06–14812707
Wandelvoetbal 60+ Peter Oggel 
06–20400432
Gebruik sportpark door derden Bestuur
Consul Jan Kalisvaart
Contact gemeente Terneuzen Bram de Pooter
Terreinbeheer Bram de Pooter
Kantine (senioren) Rein Bareman, Joop Molewijk
(kantine 0115–563757)

Gedragsregels

Lees meer

Privacyverklaring

Lees meer